IFC Home
Creating Opportunity Where It's Needed Most

Дослідження IFC засвідчило певний прогрес у реформуванні регуляторних процедур в Україні, проте проблеми залишаються


У Києві:
Вікторія Тетьора
Тел: (044) 490-6400
E-mail: vtetyora@ifc.org


Київ, Україна, 22 жовтня 2009 року — Дослідження IFC, члена Групи Світового Банку, визначило, що існуюча система дозволів, перевірок та технічного регулювання попри певний прогрес у реформуванні, залишається перешкодою для розвитку бізнесу та у 2008 році коштувало приватному сектору $1.55 млрд грн.

Дослідження «Інвестиційний клімат в Україні: яким його бачить бізнес», базується на даних опитування близько 2,000 господарських суб’єктів по всій Україні. Воно проводилося у грудні 2008 року – березні 2009 року на замовлення проекту IFC «Інвестиційний клімат в Україні». Дослідження оцінює бізнес середовище України з точки зору вітчизняного бізнесу та присвячене головним регуляторним перешкодам: дозволам, перевіркам та процедурам технічного регулювання.

Звіт засвідчив певний прогрес з 2006 року, коли проводилося попереднє дослідження. Проте темпи реформи залишаються повільними. Наприклад, сьогодні підприємство витрачає 54 дні, щоб отримати усі необхідні для роботи дозволи, порівняно з 60 днями у 2006 році. Також, скоротилися масштаби перевірок. У 2008 році було перевірено 75% усіх підприємств порівняно з 95% - у 2006 році.

“Хоча ми бачимо певні позитивні зміни, Україна потребує пришвидшення темпів реформ, щоб поліпшити свою конкурентоспроможність та інвестиційну привабливість,” сказав В’ячеслав Биковець, виконуючий обов’язки президента спілки підприємців малих, середніх та приватизованих підприємств України.

Санжар Ібрагімов, керівник проекту IFC «Інвестиційний клімат в Україні», сказав: «Дослідження допомагає визначити ключові сфери для подальшої регуляторної реформи, а IFC і надалі допомагатиме своїм партнерам у впровадженні реформ.»

Серед головних рекомендацій дослідження - визначення вичерпного переліку усіх дозволів, прийняття принципу «мовчазної згоди» для дозвільних процедур, перехід до нової системи ринкового нагляду, запровадження добровільності стандартів, залишаючи обов’язковими вимоги щодо безпечності продукції, та скорочення переліку обов’язкової сертифікації.

Проект IFC «Інвестиційний клімат в Україні» працює за фінансової підтримки Канадського агентства міжнародного розвитку, Агентства з міжнародного розвитку та співробітництва Міністерства економіки Нідерландів та Шведського агентства з міжнародної співпраці та розвитку.

Детальніша інформація про звіт - на веб-сторінці проекту
www.ifc.org/ukraine/bee.

Про IFC
IFC, член Групи Світового банку, створює можливості для подолання бідності та поліпшення життя людей. Ми сприяємо сталому економічному зростанню країн, що розвиваються, підтримуючи розвиток приватного сектору, мобілізуючи приватний капітал, а також надаючи компаніям та урядам консультаційні послуги та послуги з управління ризиками. Сума нових інвестиційних проектів IFC у 2009 фінансовому році сягнула 14,5 мільярда доларів США, що під час фінансової кризи сприяло надходженню капіталу до країн, що розвиваються. Більш детальна інформація на веб-сайті
www.ifc.org.

Про консультативну програму з інвестиційного клімату Групи Світового Банку
Консультативна програма Групи Світового банку з інвестиційного клімату допомагає урядам країн із перехідними економіками та країн, що розвиваються, вдосконалювати та спрощувати регулювання підприємницької діяльності, приваблювати та утримувати інвестиції, прискорювати економічне зростання та створювати робочі місця. Програма заснована трьома організаціями-членами Групи Світового банку: Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC), Агентством багатостороннього гарантування інвестицій (MIGA), Світовим банком, а також декількома партнерськими донорськими організаціями, які співпрацюють через багатосторонню платформу FIAS.